Facebook Youtube Instagram

Odborné prednášky kolegov zo Sumy State University na FPT v Púchove

12.12.2022

V stredu 07. 12. 2022 sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove uskutočnili dve prednášky ukrajinských kolegov zo Sumy State University. Prednáška Khrystyny Berladir, PhD. bola zameraná na Design of Polymer Composite Materials Based on Polytetrafluoroethylene. Druhá prednáška Vladyslava Konduse, PhD. na tému Industrial Pumps Designing and Operation sa konala v on-line režime.

Ďakujeme študentom a zamestnancov za ich účasť na prednáškach.
Návrat na aktuality