Facebook Youtube Instagram

Týždenná stáž v rámci Erasmus+ Teaching Mobility

12.12.2022

Khrystyna Berladir, PhD. z ukrajinskej Sumy State University absolvovala od 5. do 9. 12. 2022 na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Fakulte priemyselných technológií v Púchove týždennú stáž v rámci Erasmus+ Teaching Mobility.
Návrat na aktuality