Facebook Youtube Instagram

Fotogaléria DOD a DVaT na FPT v Púchove

13.11.2022

Objavovať nové zážitky počas DOD a TVT na FPT v Púchove prišlo približne 130 návštevníkov. Či už žiakov ZŠ, študentov SŠ... Ďakujeme.

DOD a DVaT na FPT v Púchove boli realizované za aktívnej podpory riešiteľského kolektívu projektu KEGA 001TnUAD-4/2022.
Návrat na aktuality