Facebook Youtube Instagram

Exkurzia v Pružinskej Dúpnej jaskyni

21.10.2022

V utorok 18. októbra 2022 sa uskutočnila vzdelávacia exkurzia v Pružinskej Dúpnej jaskyni, ktorej sa zúčastnili pedagógovia z FPT v Púchove a študenti 3. roč. bakalárskeho štúdia - Materiály a environmentálne inžinierstvo, v rámci predmetu Základy mineralógie a petrografie. Exkurzia bola výborná aj vďaka odbornej prednáške nášho sprievodcu a speleológa pána Bohuslava Kortmana.
Návrat na aktuality