Facebook Youtube Instagram

Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove sa vzdeláva 12 študentov z Ukrajiny v rámci Erasmus+

21.02.2022

Na Fakulte priemyselných technológií v Púchove sme 11. februára 2022 privítali 12 študentov z Ukrajiny, ktorí v rámci Erasmus+ pobytu u nás absolvujú letný semester. Študenti prišli z významnej partnerskej Sumy State Univerzity (https://int.sumdu.edu.ua/en/), s ktorou naša fakulta dlhodobo úspešne spolupracuje. Jedná sa o štyroch študentov bakalárskeho, jedného študenta inžinierskeho štúdia a siedmich doktorandov, ktorí budú v rámci ich pobytu riešiť svoje dizertačné práce z hľadiska experimentov a výpočtov. Ich pobyty sú realizované a financované v rámci dvoch Erasmus+ univerzitných projektov 2020-1-SK01-KA107-078082 a 2019-1-SK01-KA107-060296. Pre väčšinu študentov sa jedná o ich prvý pobyt za účelom štúdia alebo stáže na Slovensku.

 

Veríme, že ukrajinskí študenti u nás získajú nové znalosti a skúsenosti v rámci ich štúdia a vedecko-výskumnej činnosti a v kolektíve našich pedagógov a študentov nájdu príjemné zázemie, pomocnú ruku a nové priateľstvá.

 

Prajeme im úspešný pobyt plný nových pozitívnych zážitkov.

Dekanka FPT v Púchove
Návrat na aktuality