Facebook Youtube Instagram

Online: Deň otvorených dverí na FPT v Púchove v rámci Týždňa vedy a techniky

11.11.2021

V rámci podujatí Týždňa vedy a techniky Vám na FPT v Púchove otvárame (DOD) svoje priestory online:

 

# Online prednášky na zaujímavé témy: Opens external link in new windowYouTube FPT v Púchove – zoznam DOD 2021

  • Špecifické zaťažovanie polymérov a kompozitov (dostupné na YouTube od 09:00)
  • Polyuretány, príprava a použitie (dostupné na YouTube od 10:00)
  • Vplyv nukleačných činidiel na vybrané vlastnosti polypropylénových vlákien (dostupné na YouTube od 11:00)
  • Možnosti využitia IČ spektrometrie pre analýzu plnív a polymérov(dostupné na YouTube od 12:00)

 

# Virtuálna prehliadka priestorov a vybraných laboratórií (práca na prístrojovom vybavení) FPT v Púchove - Facebook FPT v Púchove:

Virtuálna prehliadka podporuje prezentáciu výsledkov výskumnej činnosti v rámci projektu KEGA 003TnUAD-4/2019.

 

Uchádzačom o štúdium na FPT v Púchove dávame do pozornosti odkazy:

 

 
Návrat na aktuality