Facebook Youtube Instagram

Naša fakulta získala zlato na Medzinárodnej výstave vynálezov a technológií INNO WINGS 2021

10.11.2021

V októbri 2021 sa v Lubline PL uskutočnilo podujatie „International Invention and Technology Exhibition INNO WINGS 2021“, na ktorom medzinárodná porota hodnotila prihlásené inovácie a vynálezy v piatich kategóriách. Gold Award INNO WINGS 2021 v kategórii Material technologies, production and logistics processes získal náš kolega, výskumný pracovník FPT v Púchove, Ing. Ivan Labaj, PhD., za inováciu: „Design and assembly of component for determination of elastomeric vulcanizate frictions

 

Doktorovi Labajovi srdečne gratulujeme, želáme pevné zdravie a veľa ďalších úspechov.
Návrat na aktuality