Facebook Youtube Instagram

25. výročie založenia Fakulty priemyselných technológií v Púchove

27.10.2021

Vážené kolegyne a kolegovia, milé študentky a študenti, prijmite srdečné pozvanie na oslavu 25. výročia založenia našej fakulty spojenú s odhalením pamätnej tabule venovanej zakladateľovi fakulty Dr. h. c. Ing. Štefanovi Rosinovi.

Oslávme to spolu, 04. 11. 2021 o 10.00 h vo vestibule fakultnej budovy.

prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. dekanka
Návrat na aktuality