Facebook Youtube Instagram

Veda a projekty/ Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?

30.09.2021

Vážené vedkyne, vážení vedci,

Vážené inovátorky, vážení inovátori,

 

Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, o. z. si Vás dovoľuje pozvať k účasti na vzdelávacom programe

V októbri 2021 plánujeme zrealizovať ďalšiu sériu školení na tému „Veda a projekty/ Ako podporiť svoj výskumný zámer a získať projektové financovanie?“. Vzdelávací program je určený pre všetkých vedcov/ kyne, inovátorov/ ky, ktorí majú záujem zdokonaliť svoje riadiace a rozhodovacie schopnosti. Zlepšiť sa v príprave a implementácii národných, ale aj medzinárodných projektov.

 

V nádväznosti na prípravu vzdelávacieho programu by som Vás rada požiadala o spoluprácu pri propagácii vzdelávacieho kurzu medzi študentami a zamestnancami univerzity a nábore vhodných uchádzačov o vzdelávací program.

 

Navrhovaný termín realizácie: 11.10.2021 - 13.10.2021

Spôsob realizácie: online

Účasť na programe je bezplatná.

REGISTRÁCIA

 

Prílohou tejto pozvánky sú brožúry, ktoré Vám povedia viac o týchto vzdelávacích programoch, časovom harmonograme a registrácii.

Viac o projekte: https://www.sovva.sk/project/strategicky-karierny-rozvoj-pre-profesionalov-v-rdi/
Návrat na aktuality