Facebook Youtube Instagram

Začiatok akademického roku 2021/2022

31.08.2021

Oficiálny začiatok výučby v akademickom roku 2021/2022 je stanovený  pre denných študentov od 27. 09. 2021 a pre externých študentov od 25. 09. 2021.   

V súvislosti s preventívnymi opatreniami z dôvodu COVID-19,  budú vybrané laboratórne cvičenia pre denné štúdium realizované blokovou výučbou podľa priloženého rozvrhu od 17.9.2021. 
Návrat na aktuality