Facebook Youtube Instagram

Fakultné kolo ŠVOČ 2021

17.05.2021

Súťaž je určená pre študentov inžinierskeho študijného programu "MATERIÁLOVÉ INŽINIERSTVO", v moduloch: Anorganické materiály, Polymérne materiály, Textilné materiály a Environmentálne inžinierstvo.
Návrat na aktuality