Facebook Youtube Instagram

Fakultné kolo ŠVOČ 2021

17.05.2021

Súťaž je určená pre študentov 3. ročníka bakalárskeho študijného programu "Materiálové inžinierstvo".
Návrat na aktuality