Facebook Youtube Instagram

Začiatok letného semestra (LS) 2020/2021

21.01.2021

Vážené študentky a vážení študenti.

Letný semester na Fakulte priemyselných technológií v Púchove sa začína v pondelok 15. 02. 2021 pre všetkých denných študentov a v sobotu 13. 02. 2021 pre všetkých externých študentov.

 

FPT maximalizuje snahu o ochranu zdravia našich študentov a zamestnancov, preto výučba bude prebiehať dištančnou (online) formou prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa rozvrhu.

 

Výnimkou budú vybrané laboratórne cvičenia, individuálne konzultácie a experimentálne merania k záverečným prácam, ktoré budú realizované prezenčne, za dodržania prísnych bezpečnostných a hygienických opatrení, podľa pokynov príslušných vyučujúcich.
Návrat na aktuality