Facebook Youtube Instagram

Slávnostné menovanie dekanky FPT v Púchove

Dňa: 10.12.2020

Rektor TnUAD v Trenčíne, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., v stredu 09. 12. 2020 slávnostne menoval na druhé funkčné obdobie do funkcie dekanky FPT v Púchove prof. Ing. Darinu Ondrušovú, PhD..


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava