Facebook Youtube Instagram

Dištančná forma výučby na FPT v Púchove

13.10.2020

Vážené kolegyne, kolegovia, milé študentky a študenti, 

 

Fakulta priemyselných technológií v Púchove maximalizuje snahu o ochranu zdravia našich študentov a zamestnancov, preto  prechádza od 14. októbra 2020 na dištančnú (online) výučbu prostredníctvom aplikácie MS Teams podľa platného rozvrhu.  

 

Výnimkou budú vybrané laboratórne cvičenia, individuálne konzultácie a experimentálne merania k záverečným prácam, ktoré budú realizované prezenčne, podľa pokynov príslušných vyučujúcich. 

 

Verím, že sa nám spoločne podarí minimalizovať zdravotné riziká a súčasne zachovať vysokú kvalitu vzdelávacieho procesu.

 

So želaním zdravých a úspešných dní:

Darina Ondrušová, dekanka
Návrat na aktuality