Facebook Youtube Instagram

Zápis študentov do vyšších ročníkov

02.09.2020

Študijné oddelenie FPT v Púchove dôrazne upozorňuje študentov, aby vykonali elektronický zápis do vyššieho ročníka čím skôr (termín do 06. 09. 2020).
Návrat na aktuality