Facebook Youtube Instagram

Experimenty záverečných prác v metalografickom laboratóriu v záverečnej fáze.

19.06.2020

Naši študenti materiálového inžinierstva pri hodnotení mikroštruktúry na optickom mikroskope sledujú a analyzujú deštrukcie materiálov.
Návrat na aktuality