Facebook Youtube Instagram

Experimenty realizované na FPT bežia naplno

08.06.2020

Univerzálne skúšobné zariadenie Shimadzu Autograph AGS-X plus 5 kN  je určené pre statické a cyklické skúšky polymérov a kompozitov. S aplikáciou video-prieťahomera možno merať deformácie v tzv. pracovnej oblasti a priebeh experimentu je možno zdokumentovať aj videom, ako je na príklade statickej skúšky v ťahu skúšobného vzorku vyhotoveného 3D tlačiarňou German RepRap X400 V3. S aplikáciou hybridnej teplotne-vlhkostnej komory WEISS TECHNIK EKE 60.180.70.C je možné realizovať experimenty pri teplotách v rozsahu od -70 do 180 ° C.

Opens external link in new windowZobraziť video experimentu
Návrat na aktuality