Facebook Youtube Instagram

FPT v Púchove odovzdala 60 ochranných štítov Mestu Púchov

19.05.2020

60 kusov ochranných štítov vyrobených technológiou 3D tlače na Fakulte priemyselných technológií v Púchove si v utorok 19.5.2020 prevzala primátorka Mesta Púchov JUDr. Katarína Heneková.  Ochranné štíty prišli na Mestský úrad v Púchove odovzdať dekanka fakulty prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. spolu s prorektorkou pre výchovu a vzdelávanie Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Martou Kianicovou, PhD.  a vedúcim Katedry numerických metód a výpočtového modelovania doc. Ing. Janom Krmelom, PhD., pod ktorého odborným dohľadom boli ochranné štíty v laboratóriách fakulty vyrobené.

            Ochranné štíty z Mestského úradu poputujú tam, kde sú najviac potrebné - do nemocnice, do domovov sociálnych služieb, detského domova a pracovníkom Podniku technických služieb v Púchove.  

Naša Fakulta priemyselných technológií je už 24 rokov neoddeliteľnou súčasťou mesta Púchov a teší sa z výbornej spolupráce s jeho vedením. Táto aktivita na pomoc inštitúciám v Púchove v súčasnej zložitej situácii je preto pre nás prirodzeným prejavom a príspevkom k rozvoju tejto výnimočnej symbiózy.

 

 
Návrat na aktuality