Facebook Youtube Instagram

Zmena podmienok prijatia pre štúdijný program textilná technológia a návrhárstvo

05.05.2020

Na základe mimoriadnej situácie v súvislosti s Covid 19 a v súlade s § 108e ods. 3 novely Zákona o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove menia podmienky prijatia na štúdium v ak. roku 2020/2021 nasledovne: uchádzači o bakalárske štúdium v študijnom programe textilná technológia a návrhárstvo budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe ukončeného stredoškolského vzdelania s maturitou.
Návrat na aktuality