Facebook Youtube Instagram

Dôležitá informácia pre študentov FPT v Púchove

10.04.2020

Vážené študentky, študenti,

naša fakulta sa v týchto dňoch zapája do projektu MS Office 365, ktorý sa postupne zavádza na všetkých pracoviskách našej univerzity. Microsoft Office365 je systém, ktorý v aktuálnej situácii, kedy výučba aj ukončenie semestra musí prebehnúť dištančnou formou, nám pedagógom umožní využívať všetky programové nástroje pre zabezpečenie vysokej kvality on-line výučby pre vás - našich študentov (on-line konzultácie, prednášky, skúšobné testy, skúšanie s aplikáciou kamery a mikrofónu...). Našim cieľom je, aby dištančné formy výučby s MS Office 365 čo najviac zodpovedali klasickej priamej výučbe.

 

V tomto procese je veľmi dôležitá aj rýchla a spoľahlivá výmena informácií medzi vyučujúcimi a študentmi formou e-mailov. Počas veľkonočných sviatkov bude všetkým študentom FPT v Púchove zriadený účet v Office 365, ktorého súčasťou je vaša e-mailová adresa (meno.priezvisko@student.tnuni.sk).

 

 

Po termíne 20.4.2020 bude na všetku komunikáciu zo strany FPT v Púchove (zadanie prác, študijné materiály, informácie o skúškach,...) využívaná len táto vaša nová e-mailová adresa. Preto je potrebné, aby ste sa do tohto systému prihlásili v termíne od 14.4. do 20.4.2020.

 

Initiates file downloadNávod na prihlásenie s heslom nájdete TU.

 

V prípade akéhokoľvek problému s Office365 - s prihlásením, zmenou hesla a pod., sa môžete obrátiť na doc. Krmelu (jan.krmela@fpt.tnuni.sk, jan2.krmela@post.cz), ktorý má Office365 na FPT v Púchove na starosti. 

 

Teším sa na on-line stretnutia s vami cez Office 365.

 

Všetkým vám želám príjemné veľkonočné sviatky, veľa zdravia a pozitívnej tvorivej energie.
Návrat na aktuality