Facebook Youtube Instagram

Erasmus+ študijné pobyty zahraničných kolegov

09.03.2020

Na Fakulte priemyselných technológii v Púchove sú realizované pobyty zahraničných kolegov Iryny Didenko, PhD. a Oleksandra Pozovnyia z partnerskej ukrajinskej univerzity Sumy State University (Sumy/Ukrajina). Erasmus+ študijný pobyt Oleksandra Pozovnyia je realizovaný od októbra 2019 v rámci Erasmus+ projektu 2019-1-SK01-KA107-060296. Dňa 24. 02. 2020 sa uskutočnili vyžiadané prednášky pre študentov a zamestnancov fakulty, Oleksandr Pozovnyi  prednášal o problematike „Computational Modeling of Dynamic System“, ktorú rieši v rámci svojho štúdia a Iryna Didenko, PhD. o problematike programovania „Python Programming - Practical Information“, v ktorých prestavili aj svoju univerzitu. Medzi Sumy State University a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne bola v roku 2019 podpísaná medziuniverzitná dohoda s  o spolupráci vo všetkých smeroch ako aj v oblasti výmenných mobilít.
Návrat na aktuality