Facebook Youtube Instagram

FPT v Púchove má dve nové docentky

30.01.2020

V utorok 28. 01. 2020 si doc. Mgr. Jana Šulcová a doc. Ing. Katarína Moricová, PhD. z rúk rektora TnUAD v Trenčíne, doc. Ing. Jozefa Habánika, PhD. slávnostne prevzali menovacie dekréty, ako oficiálne potvrdenie titulu docent v odbore Materiály, ktorý im bol priznaný po úspešnom ukončení habilitačného konania na zasadnutí VR FPT v Púchove dňa 22. 11. 2019. 

 

Obidvom kolegyniam srdečne gratulujeme a želáme zdravie a množstvo ďalších úspechov.
Návrat na aktuality