Facebook Youtube Instagram

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa prezentovala na International Erasmus+ Week in Ukraine, Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyjev 03. – 08. 11. 2019

21.11.2019

Vladimíra Krmelová a Jan Krmela, docenti Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, prezentovali univerzitu na International Erasmus+ Week in Ukraine, ktorý sa konal na významnej univerzite Taras Shevchenko National University of Kyiv od 03 do 08.11.2019. Tohto stretnutia sa zúčastnili zástupcovia ukrajinských univerzít – prorektori a univerzitní/fakultní Erasmus koordinátori. Doc. Krmela mal vyžiadanú prednášku na tému „Cooperation experience with Ukraine – practical information: ERASMUS+ KA107 with SUMY (Sumy State University)“, v rámci ktorej informoval o možnosti štúdia na TnUAD nielen v rámci programu Erasmus+. Zo strany účastníkov z niekoľkých ukrajinských univerzít bol prejavený zvýšený záujem o spoluprácu s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne vo vede a výskume, v oblasti štúdia formou Double Degree a Erasmus+ mobilít zamestnancov a študentov.
Návrat na aktuality