Facebook Youtube Instagram

Slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka

12.11.2019

Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove

pozýva študentov a zamestnancov na

Slávnostnú imatrikuláciu študentov prvého ročníka,

ktorá sa uskutoční dňa 13. 11.2019 o 10.30 h

v prezentačných priestoroch fakulty na 3. poschodí.

Návrat na aktuality