Facebook Youtube Instagram

FPT v Púchove na Slovenskej kooperačnej burze 2019

04.11.2019

24. októbra 2019 sa v Bratislave uskutočnilo významné kooperačné podujatie s medzinárodnou účasťou organizované agentúrou SARIO, Slovenská kooperačná burza 2019 (Slovak Matchmaking Fair Bratislava 2019) . Tohtoročnej kooperačnej burzy, nad ktorou záštitu prevzalo Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, sa zúčastnilo celkovo 169 spoločností zo 16 krajín sveta. Fakultu priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne na tomto podujatí zastupovali prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., dekanka fakulty a doktorand Ing. Ivan Labaj, ktorý odprezentoval laboratórne zariadenie ktoré sám navrhol a skonštruoval – CNC s vodným lúčom. Toto inovatívne zariadenie je určené na prípravu skúšobných vzoriek materiálov, ktoré by mohli byť  vplyvom rezania, či frézovania teplotne ovplyvnené, ale aj vzoriek krehkých materiálov, ktoré by sa pri bežnom rezaní či frézovaní mohli porušiť.  
Návrat na aktuality