Facebook Youtube Instagram

Rakúsko-slovenský projekt č. 2019-05-15-001 v rámci Akcia Rakúsko – Slovensko

09.10.2019

Dipl.-Ing. Dr.techn. Cornelia Lex z Technical University of Graz (Technische Universität Graz), Graz, Rakúsko od 30.9. do 4.10.2019 navštívila Fakultu priemyselných technológií v Púchove. Jej vedecko-výskumný pobyt zameraný na výpočtové modelovaní pneumatík z pohľadu vstupných materiálových parametrov bol finančne podporený novo získaným ročným rakúsko-slovenským projektom č. 2019-05-15-001 s názvom „Determination of material parameters for computational modelling of next-generation tires“ v rámci Akcia Rakúsko – Slovensko (Aktion Austria – Slovakia), v ktorom sú projektoví partneri Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne a  Technische Universität Graz. Dr. Cornelia Lex počas pobytu navštívila aj Continental - Technology Center Púchov. Prebehla diskusia s vedením Fakulty priemyselných technológií, na základe ktoré možno konštatovať, že silná rakúska univerzita má záujem o užšiu spoluprácu s našou univerzitou TnUAD. Naviac v marci tohto roku bola podpísaná bilaterálna Erasmus+ zmluva v rámci ktorej majú študenti ako aj zamestnanci možnosť vycestovať na Technical University of Graz a naopak.    
Návrat na aktuality