Erasmus+ mobilita za účelom výučby na Sumy State University na Ukrajine otvorila širšie možnosti budúcej spolupráce medzi univerzitami

Od: doc. Ing. Jan Krmela, Ph.D.
Dňa: 09.10.2019


Vladimíra Krmelová a Jan Krmela, docenti Fakulty priemyselných technológií v Púchove, navštívili od 22 do 28.09.2019 Sumy State University (SUMY) v Sumy na severovýchode Ukrajiny. Pobyt doc. Krmelu bol realizovaný v rámci týždennej Erasmus+ učiteľskej mobility za účelom výučby, ktorá bola finančne podporená novo získaným univerzitným Erasmus+ projektom č. 2019-1-SK01-KA107-060296. Treba spomenúť, že s týmto silným partnerom - Sumy State University bola v júni tohto roka podpísaná medzi univerzitná dohoda s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) o spolupráci vo všetkých smeroch. Doc. Krmela v rámci mobility uskutočnil prednášky pre študentov a spolu s doc. Krmelovou prezentovali Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakultu priemyselných technológií v Púchove na kolégiu vedúcich katedier Faculty of Technical Systems and Energy Efficient Technologies. Vedúci zamestnanci danej fakulty prejavili záujem o hlbšiu spoluprácu vo vedecko-výskumnej činnosti ako aj o Double Degree s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Taktiež študenti prejavili záujem o študentské študijné pobyty na Fakulte priemyselných technológií v Púchove v rámci rôznych programov (SAIA, Erasmus+). V rámci pobytu bola uskutočnená exkurzia v podniku Gaula Closures Group, výrobca vrchnákov pre alko/nealko produkty pre svetový trh, ako aj prehliadky laboratórií s moderným prístrojovým vybavením ako sú laboratória virtuálnej reality a exkurzia do kvalitne vybavenej univerzitnej knižnice. Počas pobytu boli získané nové kontakty a došlo k prehĺbeniu medzinárodnej spolupráce s východným partnerom SUMY na Ukrajine tak, ako je deklarované v medzi univerzitnej dohode SUMY-TnUAD vo vedecko-výskumnej a pedagogickej oblasti ako aj v oblasti publikačných aktivít formou spoločných publikačných výstupov v časopisoch a konferenciách.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé September - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05 06
07 08 09 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 24 25 26 27
28 29 30