Facebook Youtube Instagram

Erasmus+ mobilita za účelom výučby na Sumy State University na Ukrajine otvorila širšie možnosti budúcej spolupráce medzi univerzitami

09.10.2019

Vladimíra Krmelová a Jan Krmela, docenti Fakulty priemyselných technológií v Púchove, navštívili od 22 do 28.09.2019 Sumy State University (SUMY) v Sumy na severovýchode Ukrajiny. Pobyt doc. Krmelu bol realizovaný v rámci týždennej Erasmus+ učiteľskej mobility za účelom výučby, ktorá bola finančne podporená novo získaným univerzitným Erasmus+ projektom č. 2019-1-SK01-KA107-060296. Treba spomenúť, že s týmto silným partnerom - Sumy State University bola v júni tohto roka podpísaná medzi univerzitná dohoda s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne (TnUAD) o spolupráci vo všetkých smeroch. Doc. Krmela v rámci mobility uskutočnil prednášky pre študentov a spolu s doc. Krmelovou prezentovali Trenčiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne a Fakultu priemyselných technológií v Púchove na kolégiu vedúcich katedier Faculty of Technical Systems and Energy Efficient Technologies. Vedúci zamestnanci danej fakulty prejavili záujem o hlbšiu spoluprácu vo vedecko-výskumnej činnosti ako aj o Double Degree s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Taktiež študenti prejavili záujem o študentské študijné pobyty na Fakulte priemyselných technológií v Púchove v rámci rôznych programov (SAIA, Erasmus+). V rámci pobytu bola uskutočnená exkurzia v podniku Gaula Closures Group, výrobca vrchnákov pre alko/nealko produkty pre svetový trh, ako aj prehliadky laboratórií s moderným prístrojovým vybavením ako sú laboratória virtuálnej reality a exkurzia do kvalitne vybavenej univerzitnej knižnice. Počas pobytu boli získané nové kontakty a došlo k prehĺbeniu medzinárodnej spolupráce s východným partnerom SUMY na Ukrajine tak, ako je deklarované v medzi univerzitnej dohode SUMY-TnUAD vo vedecko-výskumnej a pedagogickej oblasti ako aj v oblasti publikačných aktivít formou spoločných publikačných výstupov v časopisoch a konferenciách.
Návrat na aktuality