Facebook Youtube Instagram

Oznam - strava

07.10.2019

Milí študenti, stravu si môžte nahlasovať každý deň u p. Uričovej v budove internátu - knižnica v čase od 9,30 do 11,30 hod. Podľa menného zoznamu a vybratého čísla obeda p. Uričová nahlási obed vždy deň predtým dodávateľovi. Zároveň si študent dopláca za 1 hlavné jedlo sumu 2,00 eurá. Nie jemožné si nahlásiť obedy dopredu na celý týždeň, ale vždy v stanovenom termíne si príďte obed nahlásiť. Pokiaľ budete jesť obedy v priestoroch výdaja, chcem Vás požiadať ododržiavanie čistoty a boxy vyhadzovať do určených odpadových košov. Nezabudnite si priniesť svoje príbory!Chcem Vás poprosiť o trpezlivosť, táto situácia bude dovtedy, dokedy nebude zrekonštruovaná kuchyňa v budove internátu. Bližšie informácie up.Uričovej, alebo u p. Balážovej - č. dv. 219.
Návrat na aktuality