Facebook Youtube Instagram

Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020

12.09.2019

Dekanka Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD. pozýva zamestnancov a študentov fakulty na Slávnostné otvorenie akademického roka 2019/2020 dňa 24. septembra 2019 o 10:00 hod. vestibul 3. poschodie.
Návrat na aktuality