Facebook Youtube Instagram

26. medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2019

29.05.2019

V týždni od 21.05.2019 do 24.05.2019 sa Fakulta priemyselných technológií (FPT) v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zúčastnila na prezentácii vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním "Techfórum 2019", ktoré je súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií bol usporiadaný jubilejný 26. krát a stal sa najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove sa zapojila do súťaže o cenu veľtrhu exponátom "CNC zariadenie s vodným lúčom" od autora Ing. Ivana Labaja - doktoranda FPT v Púchove. Zariadenie využíva na rezanie materiálu vodný lúč, ktorý je umiestnený na CNC zariadení. Rezanie vodným lúčom je využiteľné najmä pri príprave skúšobných vzoriek materiálov, ktoré môžu byť vplyvom rezania, či frézovania teplotne ovplyvnené (kovové materiály a ich prehriatie pri rezaní, polymérne materiály a ich náchylnosť topiť sa pri vyššej teplote), ale aj pri príprave vzoriek z krehkých materiálov, ktoré by sa pri bežnom rezaní alebo frézovaní mohli porušiť. Zariadenie je postavené na základovej doske ARDUINO a riadené voľne dostupným programom pomocou GRBL.

Fakultu na výstave prezentovali doktorandi Ing. Ivan Labaj a Ing. Juliána Vršková.
Návrat na aktuality