Facebook Youtube Instagram

Konferencia: 7th International Seminar on Modern Polymeric Materials for Environmental Applications” (MPM2019)

23.05.2019

Doktorandka Ing. Mária Gavendová, doc. Vladimíra Krmelová a doc. Jan Krmela sa zúčastnili v dňoch 15-17.5.2019 odbornej konferencie "7 th INTERNATIONAL SEMINAR ON MODERN POLYMERIC MATERIALS FOR ENVIRONMENTAL APPLICATIONS" v Krakove/Poľsko.

Cieľom tohto podujatia bolo poskytnúť príležitosť mladým vedeckým pracovníkom, najmä doktorandom, prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi a nadviazať kontakty resp. prehĺbiť spoluprácu medzi inštitúciami v oblasti polymérnych materiálov.

Ing. Gavendová vystúpila s prednáškou na tému "Investigation of the various nucleating agents effect on the properties of pre-oriented polypropylene fibres", ktorá svojím obsahom vyvolala vecnú diskusiu, námety na ďalší výskum a možnosti spolupráce. Preto účasť na konferencii splnila očakávanie a účastníci konferencie nadviazali nové kontakty a možnosť zapojenia sa aj do medzinárodného projektu.
Návrat na aktuality