Facebook Youtube Instagram

Exkurzia - Podnik technických služieb Púchov

10.05.2019

V piatok 03. 05. 2019 sa študenti 1. ročníka inžinierskeho štúdia, študijného programu Materiálové inžinierstvo, v rámci predmetu "Environmentálne inžinierstvo v priemyselnej praxi" zúčastnili exkurzie v spoločnosti Podniku technických služieb mesta, s.r.o. v Púchove.

Na zbernom dvore sprevádzal študentov pán Halás, ktorý im vysvetlil princípy separovania a nakladanie s odpadom v meste Púchov.
Návrat na aktuality