Facebook Youtube Instagram

Štipendijný pobyt docenta Artema Artyukhova

05.05.2019

Od 10. 04. 2019 do 10. 07. 2019 sa na Fakulte priemyselných technológii v Púchove realizuje štipendijný pobyt docenta Artema Artyukhova zo Sumy State University, Sumy, Ukrajina. Pobyt v rámci Národného štipendijného programu Slovenskej republiky je zameraný na vedecko-výskumnú oblasť simulácií hydrodynamických a termodynamických procesov tzv. Vortex granulátorov.

Dňa 25. 04. 2019 sa uskutočnila vyžiadaná prednáška doc. Artyukhova na tému Computer modeling of processes in chemical engineering: application in theory of granulation. 
Návrat na aktuality