Facebook Youtube Instagram

Informačný seminár „Výpočty v programe ANSYS“

02.05.2019

Dňa 15. apríla 2019 sa na FPT uskutočnil informačný seminár s názvom „Výpočty v programe ANSYS“  firmy SVS FEM s.r.o., Brno, ČR (www.svsfem.cz).

Zástupcovia firmy Ing. Martin Štiglic, PhD. a Ing. Zdeněk Čada, Ph.D. prezentovali novinky a možnosti produktov ANSYS a RockyDEM, ako aj vybrané riešené úlohy z praxe a zaujímavú ukážku súťaže s prepojením výpočtov v ANSYS Discovery a 3D tlače vybraného dielu konštrukcie „vážiaceho mechanizmu“.

Program ANSYS Academic Teaching Mechanical, ktorý má široké možnosti použitia v oblasti výpočtového modelovania, je v mesačnej lehote dostupný pre študentov v počítačovej miestnosti PCp100, pričom do budúcna je zvažovaná licenčná kúpa pre výučbu ako aj výskumnú činnosť. 
Návrat na aktuality