Facebook Youtube Instagram

Zmena priestorov

25.02.2019

Z dôvodu presunu študijného oddelenia, kancelárií a učebne z budovy internátu na budovu D - laboratórií nájdete:

 

- študijné oddelenie Ing. Zdenka Peclerová na 2. poschodí č. dv. 329,

- kanceláriu tajomníčky fakulty na 1. poschodí č. dv. 219,

- PC učebňu z pôvodnej miestnosti internátu, č. d. 100 na prízemí č. dv. 127.
Návrat na aktuality