Spomienka na profesora Jónu

Od: prof. Ing. Ján Vavro, PhD.
Dňa: 31.01.2019


Dňa 31. 01. 2019 si zamestnanci, doktorandi a študenti Fakulty priemyselných technológií v Púchove Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne pripomínajú druhé výročie smutnej udalosti, kedy nás navždy opustil skvelý človek, vzácny kolega a pedagóg

 

Dr.h.c. prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc.

 

Dr. h. c. prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. patril k významným pedagógom a vedcom v oblasti koordinačnej chémie, termických vlastností tuhých látok a silikátových materiálov (vrstevnaté kremičitany, oxidové sklá).

Bol medzinárodne uznávaná osobnosť, ktorej vedecký profil a zásluhy o pokrok a rozvoj vedy a techniky na Slovensku majú jedinečný význam a ohlas, čo dokazuje viac ako 270 vedeckých prác, z toho viac ako 100 prác v karentovaných časopisoch, na ktoré je viac ako 300 citácií v rámci databázy SCI. Svojou vedeckou činnosťou sa spolupodielal na riešení mnohých projektov a grantov a bol autorom niekoľkých významných patentov pre prax. Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. bol členom viacerých vedeckých rád, vedeckých výborov, členom viacerých redakčných rád časopisov a tiež držiteľom mnohých ocenení odbornou verejnosťou a praxou.

 

V roku 1996 stál pri vzniku Fakulty priemyselných technológií v Púchove, kde pôsobil až do konca roku 2017. Prednášal, viedol doktorandov, diplomantov a bakalárov na našej Fakulte priemyselných technológii.

 

Prof. Ing. Eugen Jóna, DrSc. bol uznávaný pedagóg, vedec, odborník nielen doma ale aj v zahraničí, ale predovšetkým človek veľmi pracovitý, svedomitý, čestný a zodpovedný.Natrvalo zapísaný v našich mysliach aj srdciach ako skúsený učiteľ, vynikajúci kolega a priateľ s príkladne obetavým a korektným prístupom ku spolupracovníkom a študentom.

 

Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu spoločne s nami tichú spomienku.


Návrat na aktuality
AIS E-learning Webmail Kontakty Strava
Kalendár podujatí
uplynulé Júl - 2020 nasledovné
Po Ut St Št Pi So Ne
  01 02 03 04 05
06 08 09 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31