Facebook Youtube Instagram

Erasmus+ výučbový pobyt

19.11.2018

V týždni od 05. 11. 2018 do 09. 11. 2018 sa na Fakulte priemyselných technológii v Púchove uskutočnil Erasmus+ výučbový pobyt docenta Andreia Kasperovicha a Valeryie Babrove z Bieloruskej štátnej technologickej univerzity (Belorusskiy Gosudarstvenniy Tehnologicheskiy Universitet) v Minsku.

Súčasťou pobytu bola aj vyžiadaná prednáška Valeryie Babrove na tému Influence of Ionizing Radiation on the Properties of Elastomeric compositions v rámci Dni otvorených dverí a dni vedy a techniky.

Počas pobytu boli uskutočnené exkurzie v závode Continental v Púchove a prehliadka laboratórií Fakulty priemyselných technológii v Púchove.   
Návrat na aktuality