Facebook Youtube Instagram

Hlavnú Cenu za transfer technológií za rok 2018 získala FPT v Púchove!!!

15.10.2018

Tohtoročná Cena za transfer technológií bola udeľovaná 10.10.2018 v rámci konferencie s medzinárodnou účasťou Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí 2018 organizovanou CVTI SR v Bratislave. 

 

Hlavnú Cenu za transfer technológií v kategórií "Inovácia" získal tím z Fakulty priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne.  Spomedzi osemnástich prihlásených technológií si toto víťazné prvenstvo odniesla priemyselná inovácia "Receptúra elastomérnej zmesi s nízkym valivým odporom". Pôvodcami technológie sú prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., prof. RNDr. Mariana Pajtášová, PhD. a Ing. Ivan Labaj.

 

Odovzdávania ceny sa zúčastnil aj rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka, doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., ktorý vyjadril spokojnosť s týmto významným ocenením v oblasti transferu výsledkov aplikovaného výskumu a inovácií do priemyselnej praxe.

 

Ďalšie informácie na odkazoch:

Opens external link in new windowhttp://vedanadosah.cvtisr.sk 

Opens external link in new windowhttps://tnuni.sk/aktuality/
Návrat na aktuality