Facebook Youtube Instagram

JD Klientský deň 2018

25.06.2018

Doc. Jan Krmela prezentoval TnUAD v Trenčíne a FPT v Púchove na JD Klientskom dni 2018 v Rychnově nad Kněžnou dňa 21. 06. 2018 s vyžiadanou prednáškou na tému „Nízko cyklické zatěžování kompozitů s polymery na univerzálním zkušebním zařízení s video-průtahoměrem“. Fakulta priemyselných technológií v Púchove disponuje univerzálnym skúšobným zariadením Autograph AG-X plus 5kN Shimadzu s video-prieťahomerom. Zariadenie je vybavené hybridnou teplotne-vlhkostnou komorou, ktorá umožňuje realizovať experimenty v teplotnom rozsahu -70 do 180 °C a v teplotnom rozsahu od 20 do 80 °C umožňuje meniť nezávisle od teploty relatívnu vlhkosť v rozsahu od 30 do 95 %. Zariadenie bolo dodané firmou JD Dvořák, s.r.o. (www.testsysteme.cz), ktorá JD Klienstký deň 2018 usporiadala na vysokej úrovni v malebnom prostredí Orlických hor. V rámci JD Klienstkého dňa 2018 boli prezentované prístroje pre meranie tvrdosti, degradačná komora a mikroskopy.
Návrat na aktuality