Facebook Youtube Instagram

25. medzinárodný strojársky veľtrh Nitra 2018

28.05.2018

V týždni od 22.05.2018 do 25.05.2018 sa Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne zúčastnila na prezentácii vysokých škôl a univerzít s technickým zameraním "Techfórum 2018", ktoré je súčasťou Medzinárodného strojárskeho veľtrhu v Nitre. Veľtrh strojov, nástrojov, zariadení a technológií bol usporiadaný jubilejný 25. krát a stal sa najvýznamnejším podujatím svojho druhu na Slovensku.

Fakulta priemyselných technológií v Púchove sa zapojila do súťaže o cenu veľtrhu dvoma exponátmi "Poloautomatickým zariadením na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe" a "CNC zariadením s prídavným laserom". Poloautomatické zariadenie na dokončovacie operácie v gumo-kovovej výrobe sa využíva na opracovávanie pretokov vznikajúcich pri lisovaní gumo-kovových výrobkov. Zariadenie využíva tri nože na orezávanie a čistenie, jeden z nožov sa používa na orezanie stredového pretoku na plných kolesách a zvyšné dva na očistenie pretokov gumy z bočných strán disku plného kolesa. Zariadenie po spustení pracuje samostatne a je riadené piatimi časovačmi typu Omron dh48s-s. Jedinou úlohou obslužného personálu je plniť zásobník, ktorý zásobuje zariadenie plnými a neočistenými kolesami. CNC zariadenie s prídavným laserom využíva na frézovanie priamu brúsku značky extol. Autorom oboch zariadení je Ing. Ivan Labaj - doktorand na FPT v Púchove.

Fakultu na výstave so svojimi exponátmi prezentovali doktorandi Ing. Ivan Labaj a Ing. Juliána Vršková.
Návrat na aktuality