Facebook Youtube Instagram

Výučbový pobyt v rámci programu Erasmus+

28.05.2018

V týždni od 14. 05. 2018 do 18. 05. 2018 sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove zúčastnil výučbového pobytu v rámci projektu Erasmus+ profesor Grzegorz Domek - dekan Technickej fakulty z Univerzity Kazimíra Veľkého v Bydgoszczi v Poľsku.

 

Počas pobytu bola realizovaná odborná prednáška "Modern power transmission belts in Industrial applications" pre zamestnancov, študentov a doktorandov Fakulty priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne . Rovnako boli uskutočnené exkurzie v závode Continental v Púchove, Rona a. s. Lednické Rovne ako i prehliadka laboratórií Fakulty priemyselných technológií v Púchove, v ktorých si spolu s doktorandom fakulty vyrobil vzorku gumy, podľa predpísanej receptúry požadovaných mechanických vlastností.
Návrat na aktuality