Facebook Youtube Instagram

Exkurzia - Fintex s. r. o.

26.04.2018

Dňa 20. 04. 2018 sa uskutočnila exkurzia vo výrobnom závode Fintex s. r. o., Spišská Nová Ves.

Exkurzie sa zúčastnili študenti 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v odbore 5.2.26 materiály na Fakulte priemyselných technológií TnUAD v Púchove, zo študijného programu textilná technológia a návrhárstvo.

Exkurzia bola zameraná na aplikáciu pletenín v odevnej technológií. Študenti videli polohovanie strihov, odevné spracovanie pletenín a adjustáciu odevov. Zo strany riaditeľa podniku bola schválená spolupráca medzi našim pracoviskom a odevnou firmou. Bude založená na riešení odevných návrhov vo forme semestrálnych prác pri použití sortimentu pletenín tejto firmy.
Návrat na aktuality