Facebook Youtube Instagram

Univerzitná kvapka krvi 2017

15.12.2017

V stredu 13. 12. 2017 sa uskutočnilo po štvrtýkrát na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, v spolupráci so SOŠ Púchove a Národnou transfúznou stanicou podujatie s názvom „Univerzitná kvapka krvi“.

 

Zúčastnili sa jej študenti Strednej odbornej školy a Fakulty priemyselných technológií v Púchove. Podujatie začalo o 8:00 h vo vestibule FPT v Púchove, kde bola stredoškolákom prezentovaná FPT v Púchove - jej študijné programy a možnosti štúdia.

 

Zo 42 evidovaných darcov darovalo krv 40, pričom bolo odobraných 17 litrov krvi.
Návrat na aktuality