Facebook Youtube Instagram

Spolupráca FPT v Púchove na projekte s CVČ Včielka Púchov s názvom „Cestou vedy bližšie ku prírode“

14.12.2017

Dňa 30.11.2017 sa v priestoroch našej FPT uskutočnilo vyhodnotenie projektu „Cestou vedy bližšie ku prírode“, ktorý prebiehal  v Centre voľného času Včielka Púchov. Projekt sa realizoval  v spolupráci s našou fakultou. Na vyhodnotení projektu mali návštevníci možnosť vidieť zaujímavé prednášky, prezentácie a aktivity detí, študentov a pedagógov FPT, ktoré sa realizovali v rámci celého projektu. Vyhodnotenia programu sa zúčastnili interní a externí pracovníci CVČ Včielka Púchov, deti z krúžkov z CVČ, vedenie, pedagógovia a študenti FPT v Púchove a pani Ing. Dana Gavalierová členka tímu Zelenej župy z Trenčianskeho samosprávneho kraja.

Projekt bol zaujímavým obohatením pre deti, ktoré vďaka takýmto projektom získavajú nové vedomosti z oblasti pôdy, vody, vzduchu a životného prostredia, ale rozvíja sa v nich aj dôležité environmentálne cítenie. Ďakujeme CVČ Včielka Púchov za možnosť spolupráce na zaujímavom projekte, ktorý bol obohatením aj pre našich študentov a pedagógov.
Návrat na aktuality