Facebook Youtube Instagram

Výučbový pobyt v rámci programu Erazmus+

12.12.2017

V týždni od 04. 12. 2017 do 08. 12. 2017 sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove uskutočnil výučbový pobyt v rámci univerzitného projektu Erasmus+ docenta Andreia Kasperovicha a docenta Uladzimira Mazgalioua z Bieloruskej štátnej technologickej univerzity (Belorusskiy Gosudarstvenniy Tehnologicheskiy Universitet) v Minsku.

 

Počas pobytu boli realizované prednášky pre študentov a boli uskutočnené exkurzie v závode Continental v Púchove a prehliadka laboratórií Fakulty špeciálnej techniky v Trenčíne.

 

Odborné prednášky sa uskutočnili v stredu 06. 12. 2017 v miestnosti č. PDs321 na FPT v Púchove.
Návrat na aktuality