Facebook Youtube Instagram

Imatrikulácie študentov 1. ročníka

08.11.2017

Vedenie fakulty srdečne pozýva zamestnancov a študentov na slávnostný akademický obrad

 

Imatrikuláciu študentov 1. ročníka

Fakulty priemyselných technológií v Púchove,

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.

 

Slávnosť sa uskutoční dňa 15. novembra 2017 o 10,00 hodine

v aule Fakulty priemyselných technológií v Púchove, TnUAD v Trenčíne. 
Návrat na aktuality