Facebook Youtube Instagram

Slávnostné zahájenie a začiatok výučby v akademickom roku 2017/2018

18.09.2017

Dekanka FPT pozýva všetkých študentov a zamestnancov FPT v Púchove na slávnostné zahájenie akademického roka 2017/2018 dňa 25. 09. 2017 o 9,00 hod. v aule.

 

Začiatok výučby pre denných študentov je stanovený od pondelka 25.09.2017 po slávnostnom zahájení akademického roka podľa zverejneného rozvrhu. Začiatok výučby pre externých študentov je stanovený od soboty 23. 09. 2017 podľa zverejneného rozvrhu.
Návrat na aktuality