Facebook Youtube Instagram

Exkurzia detského tábora „Nezábudka“ z CVČ na Fakulte priemyselných technológií v Púchove

15.08.2017

Dňa 19. 07. 2017 sa uskutočnila na Fakulte priemyselných technológií v Púchove (FPT) exkurzia detí z tábora „Nezábudka“ z CVČ.

Cieľom exkurzie boli zaujímavé prednášky, ktoré si pre deti pripravili pedagógovia z FPT, napr. o: zdravých zúbkoch, práci so sklom, práci s elektrónovým mikroskopom, práci s röntgenfluorescenčným energodisperzným spektrometerom.

Prednášky boli spojené s názornými ukážkami a deti mali taktiež možnosť vyskúšať si rôzne zručnosti priamo v laboratóriách fakulty.

Pre deti z tábora bol dvojhodinový program nie len zaujímavým spestrením dňa, ale hravou formou mohli získať nové vedomosti z oblasti rôznych materiálov a ich zloženia. 
Návrat na aktuality