Facebook Youtube Instagram

Oznámenie o konaní obhajoby doktorandskej dizertačnej práce

17.07.2017

V súlade s § 54, ods. 3  a § 51 ods. 3, Zákona  č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa na Fakulte priemyselných technológií v Púchove, Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnia obhajoby uvedených doktorandských dizertačných prác.
Návrat na aktuality